Διαδικασία τέλεσης πολιτικού γάμου

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά από παρέλευση οκτώ (8) ημερών με την υποβολή της αίτησης (συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας κατάθεσης των δικαιολογητικών).
Οι μελλόνυμφοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το Δημαρχείο τέλεσης του γάμου. Για το σκοπό αυτό υποβάλλουν από κοινού αίτηση, συνοδευόμενη από τις άδειες γάμου, στο Δημαρχείο της εκλογής τους.
Για τον προσδιορισμό της τέλεσης του γάμου (ημέρα και ώρα) είναι απαραίτητη η απο κοινού αίτηση, υπογεγραμμένη από τους δύο ενδιαφερομένους, ενώπιον της υπηρεσίας μας.
Κατά την τέλεση του γάμου είναι απαραίτητη η παρουσία δύο (2) μαρτύρων, με τις ταυτότητές τους.
Σύμφωνα με το Νόμο "Περί ισότητας των δύο φύλλων", οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν απο το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο (όχι όμως πάνω απο δύο).

   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Διεύθυνση Αστικής Δημοτικής Κατάστασης / Τμήμα Αστικής Κατάστασης Εκλογών

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
  • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
Αδείας
  • Δημαρχείο 

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

TOP