ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ