Τηλέφωνα Δημόσιων Υπηρεσιών

Αγρονομείο : 27610-22635
 
Αστυνομικό Τμήμα : 27610-62000
    27610-62008   fax
 
Δασαρχείο : 27610-22400
    27610-22450   fax
 
Δ.Ε.Η. : 27610-32226
 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. : 27610-62130
 
Διεύθυνση Γεωργίας & Κτηνοτροφίας : 27610-22958
    27610-23394
    27610-24995   fax
 
Δικαστήριο : 27610-22257   Ειρηνοδικείο
    27610-22372   Εισαγγελία
    27610-25013   Ποινικό Μητρώο
    27610-22836   Πρωτοδικείο
 
Δ.Ο.Υ. : 27610-22390
    27610-22522
    27610-24406   fax
 
Ι.Κ.Α. : 27610-22241
 
Κ.Ε.Π. Δήμου : 27610-25539
 
Κ.Ε.Π. Νομαρχίας : 27610-25564
 
Κτηνιατρείο : 27610-22331
 
Λιμενικός Σταθμός : 27610-22128
 
Νοσοκομείο : 27610-24051
    27610-24052
 
Ο.Τ.Ε. : 27610-22550
 
Πολεοδομία : 27613-65300
 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο : 27610-22196
 
Ταχυδρομείο : 27610-22249
 
Τ.Ε.Β.Ε. : 27610-22135
 
Τελωνείο : 27610-22845
    27610-22968
 
Τροχαία : 27610-62005
 
Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων : 27610-23977
 
Υποθηκοφυλάκειο : 27610-24043

TOP