Αντιδήμαρχοι

 Ασημακόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη, Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας

 Βλάχος Αντώνιος του Θεμιστοκλέους, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Μελετών και Πολεοδομίας

 Στριμπάκος Δημήτριος του Γεωργίου, Αντιδήμαρχος Διοικητικού, Οικονομικού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 Φρούσος Νικόλαος του Αποστόλου, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού

 

TOP