Τηλέφωνα Υπηρεσιών Δήμου Τριφυλίας

2761360790

 

Δήμαρχος Γεώργιος Λεβεντάκης
2761360721 Γενικός Γραμματέας

 

2761360720

 

 

Γραφείο Δημάρχου

Ειδικών Θέσεων

Κονδυλοπούλου Ηλιάνα

  2761360033 Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Δημάρχου, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Στυλιανού Φωτεινή
    Νομική Υπηρεσία  Μαραλέτου Κωνσταντίνα
2761360737 Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού,
Οργάνωσης & Πληροφορικής
Πανταζοπούλου Ασπασία
2761360771 Αλεξόπουλος Αλέξανδρος

2761360730

2761360740

Αλεξανδροπούλου Σοφία

Μαντζούνη Αριστέα

 

 

 

2763360224

2761360742

2763360234

                 Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

    Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

        Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης 

 

 

Ανδρινοπούλου Γεωργία 

Μπούζας Δημήτριος 

Κυριακόπουλος Χαράλαμπος

 

2761360039

                    Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων

              Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Πρ. Δ/νσης: Κανελλόπουλος Γρηγόριος
 

2761360700

2761360000

2763360231

                Τμήμα διαχείρισης απορριμμάτων ανακυκλώσιμων

                    υλικών καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων

                                και ειδικών συνεργείων

Αλεξόπουλος Γεώργιος (για ΔΕ Κυπαρισσίας, Αυλώνος, Αετού κ Τριπύλης)

Σωτηρόπουλος Χαράλαμπος (για ΔΕ Φιλιατρών)

Τσώλης Θεόδωρος (για ΔΕ Γαργαλιάνων)

 

2761360742

2763360234

2761032664

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Μπούζας Δημήτριος (για ΔΕ Κυπαρισσίας, Αυλώνος, Αετού κ Τριπύλης)

Κυριακόπουλος Χαράλαμπος (ΔΕ Γαργαλιάνων)

Μηλιώνης Παρασκευάς (ΔΕ Φιλιατρών)

2761360700 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Πρ. Δ/νσης: Χριστίνα Στρατικοπούλου

2761360702

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοικητικής Μέριμνας και υποστήριξης Πολιτικών οργάνων 

Πρ/νη: Μπάλτα Αγγελική
 

2763360224

2763360211

2763360211

Αποκεντρωμένο Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων Εξυπηρέτησης Πολιτών και Διοικητικής Μέριμνας ΔΕ Γαργαλιάνων

Πρ/νη: Ανδρινοπούλου Γεωργία 

Καούνη Ελένη

Νικητοπούλου Σταυρούλα

 

2761360031

2761360027

2761360042

Αποκεντρωμένο Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων Εξυπηρέτησης Πολιτών και Διοικητικής Μέριμνας ΔΕ Φιλιατρών 

Πρ/νος: Καραμπότσος Γεώργιος

Αντωνόπουλος Ιωάννης

Φιτσώρου Κωνσταντίνα

  2765360224 Αποκεντρωμένο Γραφείο Διοικητικής Εξυπηρέτησης, Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Διοικητικής Μέριμνας ΔΕ Αετού Πατσιούρη Μαρία
 

2761360622

Αποκεντρωμένο Γραφείο Διοικητικής Εξυπηρέτησης, Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Διοικητικής Μέριμνας ΔΕ Αυλώνος

Ασημακοπούλου Αναστασία

  2761025235 Αποκεντρωμένο Γραφείο Διοικητικής Εξυπηρέτησης, Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και διοικητικής Μέριμνας ΔΚ Τριπύλης

Φωτεινόπουλος Παναγιώτης 

Παναγιωτοπούλου Ευφροσύνη

 

2761360702

2761360724

2761360730

2761360740

Υποστήριξη Πολικών Οργάνων Δήμου

Μπάλτα Αγγελική - Εκτελεστική Επιτροπή

Λαμπρόπουλος Παναγιώτης - Δημοτικό Συμβούλιο

Αλεξανδροπούλου Σοφία - Οικονομική Επιτροπή

Μαντζούνη Αριστέα -Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

2761360723

2761360725

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου,

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Αποστολοπούλου Ανδριάννα

Ζαφειρόπουλος Θεοφάνης

2761360759 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Πρ. Δ/νσης: Κωστοπούλου Δήμητρα

2761360756

2761360755

Τμήμα Ταμείου Πρ/νη: Μακρή Αναστασία 
Κυριακίδου Βασιλική (Εισπράκτορας)

2761360757

2761360758

Φράγκου Μαρία

Μίχου Ευσταθία

2761360750

2761360749

2761360751

2761360753

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας 

Πρ/νη: Θεοδωροπούλου Γεωργία

Μπουντουβά Βασιλική

Αρβανίτη Δήμητρα

Ράμμος Αναστάσιος

2761360768

2761360769

2761360767

2761360767

2761360765

2761360764

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου,
Προμηθειών

 

 

 

 

 

Γραφείο Μισθοδοσίας

Πρ/νη:Λαμπροπούλου Δήμητρα 

Διαμαντοπούλου Κωνσταντίνα

Γεωργοπούλου Βασιλική

Μασούρας Γεώργιος

Σταυρούλα Σταματοπούλου

Παπαχριστοφίλου Θεόδωρος

2761360747

2761360748

Ζαφειροπούλου Παναγιώτα

Γκοτσοπούλου Σταματία

2763360211

2763360221

Τμήμα Οικονομικών Θεμάτων ΔΕ Γαργαλιάνων

Νικητοπούλου Σταυρούλα

Μπαϊμπου Γεωργία (Εισπράκτορας)

2761360035

2761360037

2761360032

Τμήμα Οικονομικών Θεμάτων ΔΕ Φιλιατρών

Φράγκος Άγγελος

Ράλλη Αναστασία

Λάλουσης Σταύρος (Εισπράκτορας) 

2761035010

2761035022

2761035011

2761035012

2761035013

2761035016

2761035017

2761035018

2761035019

2761033581

2761360034

                     Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και

                                Πολιτικής Προστασίας  

 Πρ/νος Δ/νσης: Γκόνης Γεώργιος

Πρ/νη: Δημοπούλου Χαραλαμπία 

Μπαρκάς Χρήστος 

Γκόνη Ασπασία

Κουρτέση Σταυριανή

Πετρακόπουλος Άγγελος

Φωτόπουλος Αριστείδης

Μπίκου Ασημίνα

Σαμόλη Μαργαρίτα

Καραμίχαλου Αλεξάνδρα

Τσαφαρά Σοφία

2761025539                                        Διεύθυνση ΚΕΠ Πρ/νος Δ/νσης: Πετροπούλου Ζωή
2761025540                                 Τμήμα ΚΕΠ Κυπαρισσίας 

Πρ/νη: Γεωργίου Ευθυμία

Μελλάς Γεώργιος

Αποστολοπούλου Βαρβάρα

Αδαμοπούλου Μαρία

Κασσέρη Κωνσταντίνα

  2763029004                                 Τμήμα ΚΕΠ Γαργαλιάνων

Μπουγάτσος Νικήτας

Κωνσταντοπούλου Φωτεινή

  2761033144                                  Τμημα ΚΕΠ Φιλιατρών

Τσοροβάς Αθανάσιος

Κορμάς Δημήτριος

  2761062555                         Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών Αυλώνος Γκόγκα Δήμητρα
  2761025461                         Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών Τριπύλης Παναγιωτοπούλου Ευφροσύνη  
  2765029026                          Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών Αετού Καμπούκου Ευδοκία 
2721365301

Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας

(Υπηρεσία Δόμησης)

Προιστάμενος: Σκουτέρης Ηλίας
2721365302 Φράγκος Δημήτριος
2721365303 Γεωργίου Ευθυμία
2721365305 Μπουγάτσου Κανέλλα
2721365306 Αντωνόπουλος Θεόδωρος
2721365300 Τεριζάκη Διονυσία

Φαξ: 2761022280, 2761022210, Φαξ Υπηρεσίας Δόμησης: 2721365309

TOP