Τοπικό Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας Φιλιατρών

        ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
2 ΚΩΤΣΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΙΑ  ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
         

 

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   ΕΞΟΧΙΚΟΥ 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΛΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΧΙΚΟΥ
         
         
         
         
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΛΗΣ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΗΣ
         
         
         
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΛΑΤΗΣ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΗΣ
         
         
         
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΖΟΝΙΟΥ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΤΣΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΖΟΝΙΟΥ
         
         
         
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΑΝΟΠΟΛΕΩΣ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠ.  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

TOP