Υγεία & Πρόνοια

Στους τομείς Υγείας και Πρόνοιας, του Δήμου Τριφυλίας υπάρχουν οι παρακάτω, κατά κατηγορία, αναφερόμενες δομές:

 

Υπηρεσίες Υγείας

Στο Δήμο Τριφυλίας παρέχονται :

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με τη λειτουργία

 • Δύο (2) Κέντρων Υγείας, από ένα (1) στις έδρες των Δημ. Κοινοτήτων Φιλιατρών και Κυπαρισσίας
 • Των Περιφερειακών Ιατρείων, στη Δημοτική Κοινότητα Γαργαλιάνων και στην Τοπική Κοινότητα Κοπανακίου

Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας , με τη λειτουργία

 • του Γενικού Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, στη Δημ. Κοινότητα Κυπαρισσίας και
 • του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.), που λειτουργεί στη Δημοτική

 

Ενότητα Φιλιατρών

Το έργο των Υπηρεσιών Υγείας στο Δήμο μας ενισχύεται με τη λειτουργία,

 • του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), με έδρα τη Δημοτική Κοινότητα Φιλιατρών

Η εύρυθμη λειτουργία των δομών Υγείας , στην περιοχή του Δήμου μας είναι θέμα του άμεσου
ενδιαφέροντος της Δημοτικής Αρχής.

 

 Υπηρεσίες Πρόνοιας

Ο Δήμος Τριφυλίας παρέχει υπηρεσίες Πρόνοιας προς τους δημότες του μέσα από την δραστηριοποίηση :

 • του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας , Αλληλεγγύης & Αθλητισμού του Δήμου Τριφυλίας
 • της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας, Πολιτισμού, Αλληλεγγύης Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας (Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ) και
 • του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Δημ. Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού- Αθλητισμού του Δήμου.

Στο Δήμο λειτουργούν υπό την αιγίδα του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλλεγγύης και Αθλητισμού:

 • Ένα (1 ) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η), στη Δημ. Κοινότητα Φιλιατρών από το 1986, με εκατόν πενήντα (150) ενεργά μέλη, ωφελούμενους δημότες μας.
  Το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) είναι ένα ιατροκοινωνικό κέντρο που λειτουργεί στο Δήμο με αποστολή την πρόσληψη και αντιμετώπιση των βιολογικών, κοινωνικών και
  ψυχολογικών αναγκών των ηλικιωμένων ώστε να παραμένουν στην κοινωνία μας , μέλη ισότιμα και δραστήρια. Σημειώνεται ότι, το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), στηρίζει την λειτουργία
  του και στην εθελοντική προσφορά των Φιλιατρινών πολιτών.
 • Τέσσερις (4) Παιδικοί Σταθμοί,από έναν (1) στις Δημοτικές Ενότητες Αετού, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας και Φιλιατρών, που καλύπτουν όλες τις ανά Παιδικό Σταθμό ανάγκες του Δήμου. Ο κάθε ένας από τους Σταθμούς αυτούς μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μέχρι και εβδομήντα (70) παιδιών (Δυναμικότητα του Σταθμού).
 • Δύο ( 2) Ιδιωτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί , ο ένας στη Δημοτική Ενότητα Γαργαλιάνων και ο άλλος στη Δημοτική Ενότητα Κυπαρισσίας.
 • Δομές Υποστήριξης ΑμΕΑ

 

Στο Δήμο Τριφυλίας λειτουργούν:

 • Ένα (1) Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατρών, στο οποίο φοιτούν, παιδιά με ειδικές ανάγκες, όχι μόνο από την περιοχή του Δήμου αλλά και από την ευρύτερη περιοχή, όπως από τον
  Δήμο Πύλου – Νέστορος και τον Δήμο Οιχαλίας και
 • Ένα (1) Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) και αυτό στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατρών, στο οποίο φοιτούν, μαθητές με ειδικές ανάγκες, όχι μόνο από την περιοχή του
  Δήμου Τριφυλίας αλλά και από τις περιοχές όμορων Δήμων όπως από τον Δήμο Πύλου – Νέστορος και τον Δήμο Οιχαλίας. Η κατασκευή υποδομών προσπελασιμότητας των ΑμΕΑ σε όλους τους χώρους θα κάνει πιο εύκολη τη διαχείριση της καθημερινότητάς τους. Οι υποδομές ΑμΕΑ είναι για το Δήμο ένα κρίσιμο ζήτημα Κοινωνικής Πολιτικής το οποίο και έχει ενταχθεί για την αντιμετώπισή του στον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου.

 

Τομέας Κοινωνικής Προστασίας

Το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Τριφυλίας δραστηριοποιείται ως ακολούθως : Εκδίδει βιβλιάρια ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οικονομικά κριτήρια που ορίζει η Κ.Υ.Α. 139491/2006. Αναπτύσσει δράσεις στήριξης των οικονομικά αδύναμων πολιτών, διανέμει τρόφιμα, ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης.

 

Συνεργάζεται με φορείς, εθελοντές και οργανώσεις για την υλοποίηση δράσεων νακούφισης, όπως με το «Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού» για την προσφορά βρεφικού γάλατος, με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Μπορούμε» και τα «Α.Β. Βασιλόπουλος» για την εξασφάλιση πρώτων υλών για την προετοιμασία εορταστικών γευμάτων, το «Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού» για τη διανομή έτοιμων γευμάτων, με τους «Γιατρούς του Κόσμου» για τη φιλοξενία κινητής παιδιατρικής μονάδα κ.α. Φροντίζει επίσης σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Η. για την επανασύνδεση του ρεύματος σε συμπολίτες μας με οικονομικά προβλήματα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί και η υλοποίηση ενός καινοτόμου και πρωτοποριακού προγράμματος, αυτό της γεφύρωσης της περισσευούμενης αγροτικής παραγωγής με αυτούς που την έχουν ανάγκη, ευρισκόμενοι σε κίνδυνο ή κατάσταση φτώχειας εντός του Δήμου μας, με τη συμβολή και εθελοντική προσφορά των καλλιεργητών, των παραγωγών, των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των Αγροτικών Συλλόγων. Στον Τομέα Κοινωνικής Προστασίας των δημοτών μας εντάσσεται και η λειτουργία του υπό ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου. Ο χώρος για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου έχει καθοριστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξη της μελέτης για τη διαρρύθμισή του.

 

Σημειώνεται, εδώ, ότι οι παραπάνω δράσεις διεκπεραιώνονται με επάρκεια χάριν της φιλότιμης και εξαντλητικής προσπάθειας που καταβάλλεται από το λιγοστό ειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει ο Δήμος μας, τόσο δηλ. από την Κοινωνική Λειτουργό του ΚΑΠΗ όσο και το Προσωπικό του Κοινωνικού Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», την Κοινωνική δηλαδή Λειτουργό, τους Νοσηλευτές και τους Οικιακούς Βοηθούς.

Στην προσπάθεια ενίσχυσης της Κοινωνικής Προστασίας των δημοτών μας εντάσσεται και η συμμετοχή του Δήμου μας στο Πρόγραμμα «Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014 -2020» για την Ελλάδα. Το Πρόγραμμα αυτό εκτελείται από την Κοινωφελή Επιχείρηση Παιδείας, Πολιτισμού, Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας (Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ) και αποσκοπεί στη μείωση του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, τη μείωση των υλικών στερήσεων και μέσω συνοδευτικών μέτρων την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού λόγω φτώχειας καθώς και την κοινωνική επανένταξη, με ιδιαίτερη έμφαση στα ανήλικα παιδιά. Οι εν δυνάμει ωφελούμενοι από το Πρόγραμμα ανέρχονται στα 700 άτομα περίπου.

 

 

Τομέα Κοινωνικής Αλληεγγύης

 

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Τομέα Κοινωνικής Αλληεγγύης εκτελείται από το Δήμο μας το πρόγραμμα ''Βοήθεια στο σπίτι''. Το πρόγραμμα ''Βοήθεια στο σπίτι'', είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει ως έργο του την παροχή συστηματικής και οργανωμένης Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας στα ηλικιωμένα άτομα και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» εφαρμόζεται στις δημοτικές ενότητες Γαργαλιάνων, Αυλώνος και Αετού. Εξασφαλίζει τη βοήθεια, την περίθαλψη κατ’ οίκον και εν γένει την υποστήριξη ηλικιωμένων ατόμων και ΑμΕΑ, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον δεν μπορεί να ανταποκριθεί, για οποιονδήποτε λόγο, στη φροντίδα τους. Στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων ατόμων, που έχουν την ανάγκη
υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ’ οίκον βοήθειας, με στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της
οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

Το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο, ως προς τις δαπάνες απασχόλησης του προσωπικού μέχρι 31/12/2015 και επιβάλλεται η συνέχισή του.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» προσφέρει:

 • Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη
 • Ιατρική φροντίδα με επισκέψεις στο σπίτι
 • Νοσηλευτική μέριμνα και φυσιοθεραπεία
 • Οικογενειακή – Οικιακή Φροντίδα
 • Ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
 • Μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών
 • Συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες του προγράμματος παρέχονται δωρεάν.

Το Πρόγραμμα ''Βοήθεια στο σπίτι'' καλύπτει τις ανάγκες τριακοσίων εξήντα (360) περίπου ατόμων που το έχουν ανάγκη και εκτελείται, σήμερα, από ειδικευμένο προσωπικό επτά (7) ατόμων:

Μία (1) Κοινωνική Λειτουργό
Δύο (2) νοσηλεύτριες και
Τέσσερις (4) οικιακούς βοηθούς

Από τα άτομα αυτά τα δύο (2) καλύπτουν ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων και τα υπόλοιπα πέντε (5) ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Αετού και Αυλώνος. Ο Δήμος Τριφυλίας μέσα από την Κοινωφελή Επιχείρηση Παιδείας, Πολιτισμού, Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας (Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ) μπορεί να αναπτύσσει και άλλες δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως πχ ενημερωτικές ημερίδες κ.α. με θέμα την «Κοινωνική Προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων» κ.α.

TOP