Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Δημοτική Ενότητα Γαργαλιάνων

  • Ένα (1) Γυμνάσιο με εκατόν εβδομήντα πέντε (175) μαθητές και
  • Ένα (1) Γενικό Λύκειο με εκατόν εβδομήντα (170) μαθητές

Δημοτική Ενότητα Κυπαρισσίας

  • Ένα (1) Γυμνάσιο με διακόσιους ογδόντα έξι (286) μαθητές
  • Ένα (1) Γενικό Λύκειο με διακόσιους τριάντα (230) μαθητές
  • Ένα (1) Επαγγελματικό Λύκειο με εκατόν ογδόντα (180) μαθητές και
  • Μια (1) Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ)

Δημοτική Ενότητα Φιλιατρών

  • Ένα (1) Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) με δεκαέξι (16) μαθητές
  • Ένα (1) Γυμνάσιο με εκατόν εξήντα (160) μαθητές και
  • Ένα (1) Γενικό Λύκειο με εκατόν τριάντα (130) μαθητές

TOP