Τοπικό Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας Τριπύλης

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΓΕΡΕΣΙΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΕΣΙΟΥ
         
         
         
         
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΝΤΖΟΥΝΑΤΟΥ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΝΤΖΟΥΝΑΤΟΥ
         
         
         
         
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΚΟΥΔΕΣΙΟΥ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΙΟΥ
         
         
         
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
         
         
         
         
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΙΑΣ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΙΑΣ
         
         
         
         
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΛΑ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΝΤΕΝΤΕΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΛΑ
         
         
         
         
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΥΛΑΣ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΥΛΑΣ
         

TOP