Δημοτικά Σχολεία

Δημοτική Ενότητα Αετού

 • Ένα 6/θέσιο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με εβδομήντα οκτώ (78) μαθητές

Δημοτική Ενότητα Γαργαλιάνων

Τρία (3) Δημοτικά Σχολεία

 • 1ο 6/θέσιο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με εκατόν δέκα τέσσερεις (114) μαθητές
 • 2ο 12/θέσιο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με διακόσιους είκοσι (220) μαθητές
 • Ένα 3/θέσιο Δημοτικό Σχολείο στην τ.κ Πύργου με σαράντα (40) μαθητές

Δημοτική Ενότητα Κυπαρισσίας Τρία (3) Δημοτικά Σχολεία:

 • 1ο 12/θέσιο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με εκατόν ογδόντα (180) μαθητές
 • 2ο 12/θέσιο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με διακόσιους τριάντα (230) μαθητές
 • 3ο 6/θέσιο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με εκατόν είκοσι (120) μαθητές

Δημοτική Ενότητα Φιλιατρών

 • Ένα (1) Ειδικό Δημοτικό Σχολείο με δεκατέσσερις (14) μαθητές και

Τρία (3) Δημοτικά Σχολεία:

 • 1ο 6/θέσιο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με εκατόν τριάντα (130) μαθητές
 • 2ο 6/θέσιο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με εκατόν δέκα τρεις (113) μαθητές
 • 3ο 6/θέσιο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με εκατόν πέντε (105) μαθητές

TOP