Έκδοση άδειας πολιτικού γάμου για πολιτικούς πρόσφυγες

Δικαιολογητικά
  • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  • Βεβαίωση από τα Ηνωμένα Έθνη (Σκουφά 59), η οποία θα αναφέρει ότι ο μελλόνυμφος έχει γίνει δεκτός ως πολιτικός πρόσφυγας.
  • Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε ημερήσια Αθηναϊκή Εφημερίδα (σε δύο έντυπα, ένα για τον καθένα με τόπο κατοικίας Κυπαρισσία) και με τα στοιχεία των μελλονύμφων στα Ελληνικά.

 

   

Προς Υπηρεσία /
Διεύθυνση

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Ληξιαρχείου

   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
  • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής
Αδείας
  • Δημαρχείο
  • ΚΕΠ Κυπαρισσίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

   

TOP