Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση(χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία
  • Αστυνομική ταυτότητα
  • ΑΦΜ
 • Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας
  • Δήλωση ΦΠΑ
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
 • Δημαρχείο

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Το τέλος καθορίζεται από τον τύπο:
  • Σύνολο εκροών ΦΠΑ Χ 5/105(για τα νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού, καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης, καμπαρέ, νάιτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ και χορευτικά κέντρα με μουσική)
  • Σύνολο εκροών ΦΠΑ Χ 2/105(για κάθε είδους και ονομασίας καταστήματα, εφόσον κατά τη άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, μπαρ, καντίνες, κέντρα διασκέδασης εντός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, οργανωμένα τμήματα πώλησης ετοίμων φαγητών, σούπερ μάρκετ, ενοικιάσεις αυτοκινήτων)
  • Σε περίπτωση που η πληρωμή είναι εκπρόθεσμη, υπάρχουν προσαυξήσεις.

TOP