Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση(χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία  
  • ΑΦΜ
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο 
Σημεία Παραλαβής
 • Δημαρχείο

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο σκοπός χρήσης του κοινόχρηστου χώρου
 • Αφορά την χρήση κοινόχρηστων χώρων με εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά κλπ.
  Επίσης, αφορά την χρήση χώρων από μικροπωλητές ανθοπώλες, παλαιοπώλες, πωλητές ενδυμάτων, λαχανικών, φρούτων κλπ.
 • Στην περίπτωση των τραπεζοκαθισμάτων και των περιπτέρων ακολουθείται διαφορετική διαδικασία.
 • Το Τέλος Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων αποτελεί το 2% των ακαθάριστων εσόδων και καθορίζεται από τον τύπο:
  • Τετραγωνικά μέτρα Χ συντελεστής, ο οποίος καθορίζεται αναλόγως της περιοχής με Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου(Π.Δ.Σ.)
  • Κυβικά μέτρα Χ συντελεστής , ο οποίος καθορίζεται αναλόγως της περιοχής με Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου(Π.Δ.Σ.), μόνο για πρατήρια βενζίνης

TOP